خرید کد ussd

USSD برای چندین منظور از جمله موارد زیر استفاده می شود:

  •      بانکداری موبایل برخلاف برنامه های بانکی که نیاز به دسترسی به اینترنت و قابلیت های تلفن هوشمند دارند ، بانکداری USSD می تواند روی هر دستگاه تلفن همراه از جمله تلفن های دارای ویژگی کار کند.
  •      پیکربندی شبکه و درخواست ها. USSD برای پیکربندی دستگاه تلفن همراه کاربر در شبکه استفاده می شود. همچنین منوی گزینه های خدماتی را که کاربر می تواند برای مواردی مانند خرید زمان پخش یا درخواست مانده حساب کاربری انتخاب کند ، فراهم می کند.
  •      درخواست های به روز رسانی مشتری USSD می تواند با درخواست برنامه های منابع سازمانی (ERP) و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به درخواست اطلاعات به روز شده مشتری بپردازد. این امر باعث می شود تا خدمات به مشتری و دقت داده ها بهتر شود.